Ónze algemene voorwaarden ...

Bonaire

BESTCar Rental


Helaas krijgen wij soms auto's terug waar je geen foto's wilt van zien .......

Daarom hebben we besloten 


Bij reservaties vanaf HEDEN 20/05/2019

betaalt  elke huurder ,

zonder uitzondering , 

   borg  van 100 USD CASH

te betalen bij in ontvangst nemen van de auto en sleutels 


1/   Interieur  van de auto 

2 /  100 % volle tank bij teruggave 

3 /  De auto /sleutel moet verplicht door de huurder zelf teruggegeven worden Geeft u de auto terug en ziet die er van binnen uit als een kliko ,  stofzuiger of honingpot   ?


Is de auto  niet 100 % volgetankt


Levert u zelf de auto niet terug ?

Wij aanvaarden  ook geen enkel verhaal of excuus meer  


 We houden gewoon de 100 USD in 


  Is de auto proper ,

100 % volgetankt  

je levert hem persoonlijk terug in ?


Dan geven wij die 100 USD uiteraard netjes terug


  Vanaf 20 Mei 2019  grondige controle bij teruggeven van de auto  van binnen én van buiten en leven we onze voorwaarden strenger na    borg is louter voor bovenstaande  punten en gaat niet over schade aan de auto > Zie algemene voorwaarden 


Ónze algemene voorwaarden Wij verhuren niet onder de leeftijd van ten volle 24 jaar 

U dient minstens 1 jaar in bezit te  zijn van rijbewijs 

Na reservatie krijgt u automatische bevestiging van de reservatie  

Een reservatie valt onder alle huur&annuleringsvoorwaarden; van zodra u het formulier wat u online invult doorstuurt naar ons is dit bindend 

Bij het doorsturen van dit formulier gaat u een huurcontract aan waarmee u tijdens invullen akkoord gaat met alle voorwaarden &bepalingen 

De reservatie staat pas vast  ná betaling,maar valt onder onder de algemene huurvoorden&annuleringsvoorwaarden van zodra u het naar ons verzedt

Betaling 100% binnen de 3dagen,Zonder betaling,geen reservatie 

Wij hebben het recht een reservering te weigeren of niet goed te keuren bij aanvraag vóór dat u betaalt   

Niet betalen van reservering ;u maakt bewust een reservering ,  uw reservering valt onder afgesloten contract met huurvoorwaarden en annuleringsvoorwaarden  bij verzenden van het door u online ingevulde formulier 

Zodra u onze automatische huurbevestiging ontvangt  staat de huurperiode  vast 

Annuleren 

Vanaf  verzending van uw ingevuld formulier  tot 4 weken vóór startdag huur=25% restitutie

Annuleert u minder dan 4 weken voor startdag huur=0% restitutie

Bij annulaties binnen de betaaltermijn  waarbij nog geen betaling plaats vond  vragen wij ten alle tijd een vergoeding van 100 USD

Dient u per kerende na uw annulatie over te schrijven , zoniet handelen wij volgens onze voorwaarden en bepalingen 

 Komt u dit  niet na dan leggen wij het dossier neer bij de advocaat en valt dit automatisch onder rechtspraak  van rechtbank Bonaire en komen al de daaraan verbonden gerechtskosten ten uwen laste + rente (15%)Optie nemen =niet mogelijk, ook niet betaald 


Verzekering 

Standaardverzekerd=bestuurder, 2de bestuurder & inzittenden volgens maximum toegestaan aantal personen in de huurauto 

De WA (wettelijke aansprakelijkheid)  verzekering vervalt als de bestuurder niet ouder is dan  volle 24 jaar en  niet minimaal 1 jaar een geldig rijbewijs op zak heeft,of als de  bestuurder niet als 1ste of 2de bestuurder op huurdokument vermeld staat !

Wanneer je zelf een ongeval veroorzaakt  is alle schade gedekt,  het eigen risico bedraagt 500 USD 

Diefstal en vandalisme zijn niet gedekt

Bij Total loss /diefstal/vandalisme /zware beshadiging is de huurder altijd 100% aansprakelijk  met onmiddellijk opeisbaar eigen schadebedrag van 500USD 

De huurder is aansprakeijk voor alle  schade aan het voertuig of je nu wel of niet de veroorzaker kent of bent 

De verzekering  dekt alleen financiële aansprakelijkheid.

BonaireBestCarRental is niet aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel als gevolg van een aanrijding of ander ongeluk en toegebracht aan bestuurder(s) en/of passagiers  die in het gehuurde voertuig vervoerd werden., noch aan de tegenpartij 

Het eigen risico bedraagt USD 500 voor elke & alle schade toegebracht aan derden als gevolg van een aanrijding door schuld van onze  huurder .

In geval er onjuiste verklaringen zijn gegeven m.b.t. de geldigheid van het rijbewijs of als de bestuurder een rijverbod heeft, dan zal schade toegebracht aan het voertuig niet gedekt worden door de verzekering.

Heeft u ongeval en gedronken of onder invloed van drugs of medicatie ?

>Verzekering = 0 tolerantie 

Stellen we om één of andere reden toch vast dat je gedronken hebt dan nemen wij de sleutels én de auto onmiddellijk in , is er geen restitutie en betaal je onmiddellijk een schadevergoeding van 500 USD
Het eigen schadebedrag bedraagt  ten allen tijde USD 500.00 voor schade aan het  gehuurde voertuig als gevolg van een aanrijding/ongeluk veroorzaakt door de huurder of een onbekende derde.

Ook bij ongelukken met dieren , ezels en geiten enz.. bent u volledig aansprakelijk en is de 500 USD eigen risico van toepassing

Elk ongeval, elke beschadiging , dient  per direct te worden gemeld bij ons en bij de verzekering !!!!!

De klant is geheel aansprakelijk voor schade aan het gehuurde voertuig én met een minimum van 500 USD die ook onmiddellijk betaalt moet worden 

Dit bedrag dient onmiddellijk contant te worden betaald bij constatering door de verhuurder . 

Ingeval van schade bent u verplicht de schade aan het voertuig aan de verhuurder onmiddellijk te melden én  te laten zien , u zal en kan  door de verhuurder opgeroepen u te melden mét de huurauto  op datum en tijdstip & plaats welke de verhuurder u doorgeeft.

U bent verplicht deze oproep na te komen op dag én uur welke de verhuurder u meedeelt !

Heeft u een een schade gereden met andere wagen , heeft die auto schade , dan moet ook die auto ter  bezichtiging/controle  worden aangeboden .

Tot zolang u de schade aan huurauto niet  aantoonde aan de verhuurder is het zonder toestemming van de verhuurder strikt verboden nog verder te rijden met de beschadigde huurauto , tot er een oplossing  door de verhuurder wordt voorgesteld. 

Verzuimt u hierin , bent u in gebreke , dan vervalt de huurovereenkoomst per direkt ,wij nemen de auto dus  onmiddellijk terug mee zonder restitutie en zullen er passende acties volgen , het eigen risico van 500 USD wordt dan onmiddelijk opeisbaar + alle andere schades vallen ten laste van de huurder +rente

Heeft  de huurder schade gereden , dan wordt er bij de afspraak voor vasstelling & controle door ons , van de schade onmiddellijk overgegaan tot inning van het eigen risico bedrag,zijnde 500 USD .

De  huurder is bij elk schadegeval door eigen fout of door derden volledig aansprakelijk voor alle schade aan het  gehuurde voertuig ,ook bij diefstal & vandalisme 

De auto mag in geen enkel geval overdag noch  s'nachts  op slot worden gemaakt , er mogen geen waardevolle spullen in de auto liggen , wij zijn niet verantwoordelijk indien die ontvreemd worden.

Het schadebedrag bedraagt altijd  USD 500 voor elke & alle schade toegebracht aan derden als gevolg van een aanrijding door schuld van onze  huurder of door derden Lekke banden /wegsleepkosten,schade aan voertuig  en schade aan velgen & volledig onderstel op heel het eiland zijn ten alle tijde voor de huurder

Eventuele schades en de kosten;

U betaalt onmiddellijk de 500 USD  

Zijn de kosten hoger ? 

Volgens reparatiefactuur bij erkend bedrijf & dienen onmiddellijk te worden betaald

Bent u niet meer op het eiland , dan wordt de schadefactuur  per mail naar u verzonden en betaalt u de kosten binnen de 8 dagen ná verzenddatum mail 

Komt u dit  niet na dan leggen wij het dossier neer bij de advocaat en valt dit automatisch onder rechtspraak  van rechtbank Bonaire en komen al de daaraan verbonden gerechtskosten ten uwen laste + rente (15%)

Bij ons betaalt u geen borg  van 500 USD en méér maar er zijn wel gebruiksregels die bij schade en overtreding/vaststelling  neerkomen op het bedrag van een borg /casus

Onze voertuigen zijn NIET geschikt voor duik, kite & surf activiteiten ,verhuizen of vrachtvervoer, zoals het overbrengen van uw goederen van uw vrachtcontainer naar uw verblijf en vice versa 

Gebruikt u de gehuurde wagen toch voor deze activiteiten dan zal verhuurder overgaan tot schadevergoeding  van 500 USD onmiddellijk te betalen bij teruggeven van auto of halen we de auto weg zonder verwittigen noch restitutie

Ook indien het voertuig in of vlakbij zeewater wordt gereden kunnen we hem zonder verwittigen weghalen en  betaalt u 500 USD schadevergoeding en heeft u geen recht op restitutie 

Natte kleding is NIET toegestaan , elke auto is voorzien van een sterke waterdichte bak in de koffer om snorkelspullen in op te bergen .

Zijn de stoelen / kofferbak nat of hierdoor beschadigd door zout water dan zal er worden overgegaan op schadevergoeding   van 500 USD  onmiddellijk te betalen bij teruggeven van auto

De auto's zijn geen picknick ruimtes , eten en drinken,snoep , ijsjes  enz  zijn ook om hygienische redenen VERBODEN  in de auto's , bij vaststelling  hiervan gaan we over op schadevergoeding van 500 USD   

Strandtassen , boodschappentassen ,reiskoffers,kinderbuggy's,bierkratten  enz ....  dienen VERPLICHT in de koffer te worden geplaatst 

Indien de stoelen beschadigd of erg vuil  zijn gaan we over tot schadvergoeding van 500 USD 

U kan ook om hygienische redenen een strandlaken op de zittingen leggen ....

Ook in geval van kinderen en kinderstoeltjes achterin dient u de stoelen te beschermen tegen schade

kinderen horen op de achterbank te zitten , niet in de kofferbak  

Wij nemen  geen stof / zand/ modderbakken  terug !!! 

Bedenk dat u  een groot kapitaal huurt & rond rijdt ! Rij en verzorg de auto alsof hij van u zelf is dan zijn er nooit problemen 

Een krasje op de auto ..... kan voorvallen, maar indien er krassen zijn van voor naar achter of erg door krassen beschadigd koetswerk dan gaan wij over tot schadevergoeding  met minimum van 500 USD onmiddellijk te betalen bij vaststelling ook aan de binnenkant van de auto  mag er geen schade zijn , is er schade dan wordt die gerepareert en dient u dit onmiddellijk te betalen altijd met minimumbedrag van 500USD 

Roken is ten strengste verboden 

Bij vaststelling van zware overtredingen door ons of getuigen van bovenstaande  kunnen wij u vragen de auto onmiddellijk terug in te dienen  of halen we hem weg  zonder verwittiging noch restitutie +  PLUS  500 USD schadevergoeding voor niet nakomen van de Algemene Voorwaarden, dit is de waarde van een normale  borg die u bij ons niet betaald maar wel wordt toegepast in schadegevallen bovenop alle andere tegoeden of /kosten 

Honden zijn niet toegestaan ,daar staat een schadevergoeding tegenover van 500 USD  onmiddellijk te betalen 

De huurauto doorgeven / onderverhuren aan derden is te strenste verboden 

Het is ten strenste verboden de auto te besturen zonder dat wij kopie van rijbewijs& kopie ID  hebben van de huurder en 2de bestuurder 

Het is ten strengste verboden iemand de auto te laten besturen indien wij geen kopie ID en kopie rijbewijs van die persoon in ons bezit hebben

Alle  schadevergoedingen bedragen bovenvermelde voorwaarden  zijn  500 USD/casus onmiddellijk te betalen 

Verlies van autosleutel 150 USD  onmiddellijk te betalen 

Eventuele boetes tijdens uw huurperiode zijn ten laste van de huurder bv. op stoep parkeren , bent u niet meer op het eiland dan worden die u naderhand alsnog opgestuurd & aangerekend en dient u ná ontvangst per mail binnen de 10 dagen te betalen 

Bij diefstal van de gehuurde wagen ; bij vaststelling onmiddellijk de verhuurder  verwittigen &  bent u verplicht de sleutel onmiddellijk in te dienen  bij de verhuurder , Heeft u geen sleutel dan betaalt de huurder onmiddellijk de volledige aankoopwaarde van de auto aan de verhuurder , doet u dit niet dan zal de rechtbank van Bonaire de zaak behandelen en zijn alle daaraan verbonden kosten ten laste van de huurder De benzinetank ;

U krijgt hem 100 % VOL MOET  VERPLICHT  100 % vol zijn bij teruggave wagen !!!

Is hij niet 100 % vol dan houden we gewoon de 100 USD in 

Wij aanvaarden geen enkele  excuses  hiervoor !! 

TANKEN >= Benzine  > ALLEEN BENZINE aan de gele hendel ! Verkeerd tanken kost u 500 USD onmiddellijk te betalen 

Wij rekenen wachtgeld als u niet tijdig bent op afspraak bij leveren /terug afhalen vd auto 

Wij kunnen niet staan wachten als u bv. een koffer mist , of eerst feest viert met vrienden bij uw aankomst >  wij hebben nog andere aflever/ophaalafspraken ;-) graag eerst de auto innemen dus , 

we rekenen 12,50 USD per 1/4 H  

De uren voor afleveren en terug inleveren van de auto staan vast en kunnen niet verandert worden i.v.m onze agenda  en andere aflever /ophaalafspraken 

Indien wij door oponthoud te laat komen verwittigen wij u telefonisch , doen we dit niet dan krijgt u van ons 12,50 USD per 1/4 H 


 

U krijgt een onberispelijk nette auto geleverd , onze auto’s worden tussen ELKE  huurperiode compleet gereinigd 

( Tenzij anders overeengekomen )

 is de auto erg vuil , onder het stof , onder de modder , of stond uw auto aan uw verblijf geparkeerd onder de bomen en zit hij onder van de vogelpoep , dan wordt van u verwacht dat u die op eigen kosten gaat wassen of  afspuiten met hogedruk  in het wasstation, dit MOET voor inlevering verwijderd zijn !

Bij parkeren van de auto , dag en nacht, bent u gehouden VERPLICHT  de ramen helemaal te sluiten  tegen stof en regen 

De auto's zijn geen picknick ruimtes , Alcohol ,  eten en frisdranken , snoep en ijsjes  en honden  zijn om hygienische redenen VERBODEN in de auto's 

Bij teruggeven van auto dient de auto helemaal leeg en netjes te zijn ; geen lege flessen ,papier, etensresten schelpen , geen afval in auto , niet overal gedroogde modder op rugleuningen en binnenbekleding &  de deurpanelen   ,

Kortom er wordt verwacht een NETTE  terug te geven 

Is de auto heel erg stoffig / vuil & vies >    aan binnenkant dan wordt uw borg van  100 USD ingehouden  bij teruggave auto

is  het onmogelijk bij terug inleveren om een schadecontrole te doen van de buitenkant auto ? dan betaalt u bij afgifte onmiddellijk  500 USD en doen wij tijdens de carwash ectra controle , is er dan schade dan krijgt u de factuur nagestuurd  die u dient te betalen volgens de voorwaarden Stel ; u bent geen automaat gewend, dan zullen wij u graag uitleggen hoe & wat

Echter ;als wij u niet echt in staat achten het Nationaal park te bezoeken als bestuurder , raden wij u dit af , we zullen nooit verbieden , maar alle gevolgen & schades zijn ten uwen laste  

Hieronder  de kleine lettertjes bij de autoverhuurders > wij zetten ze hier  wél duidelijk neer 

Bezoekt u National park  dan wordt de nummerplaat  ALTIJD verplicht geregistreerd aan de ingang 

Tijdens uw bezoek aan Nationaal park bent u  volledig aansprakelijk voor  alle schades aan de auto

U bent in Nationaal park  niet verzekerd tegen schade  van gelijk welke vorm , dus ALLE  schade  in Nationaal park is  voor uw eigen rekening en dient bij vaststelling onmiddellijk te worden betaalt ,ná schaderaming van de auto , bent u niet meer op het eiland dan worden de facturen van reparatie naar uw huisadres gezonden volgens de algemene bepalingen

Ook uw wegsleepkosten  & reparatie van  lekke banden in het park  zijn voor eigen rekeningU bent op het hele eiland incl.Nationaal park  CDWSTANDAARD verzekerd =WA= inzittenden & 2de bestuurder 

Eigen risico is  altijd 500 USD bij om het even welke schade of probleem onmiddellijk te betalen bij vaststelling  

Er dient  bij ongeluk of schade ten alle tijden een rapport te worden opgesteld.

Zonder rapport wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor alle  schade aan de huurauto.

Bij schade welke is veroorzaakt door een derde partij is de aansprakelijkheid afhankelijk van de derde partij: indien de derde partij niet is verzekerd of niet aansprakelijk kan worden gesteld, is de huurder volledig aansprakelijk 

Het is  Bonaire Best  Car Rental dan toegestaan om dekking te vereisen tot de kwestie is afgehandeld met de derde partij.

Bij  inname huurauto vragen wij rijbewijs & ID  van 1ste /en eventueel 2de bestuurder 

Zonder dat wij kopie van uw rijbewijs & ID in ons bezit hebben   is het niet toegestaan een auto van ons  te besturen 

Diegene op wiens naam de huurauto gehuurd werd is volledig aansprakelijk voor  de huurauto

Onderverhuur is verboden 

Wij leveren ook alleen de auto af aan de personen vermeldt op het reservatieformulier 

Laat nooit iemand anders de auto besturen indien wij niet op de hoogte zijn , de 2de chauffeur moet ook rijbewijs & ID voorleggen  en door ons goedgekeurd te worden ,

Laat nooit iemand rijden zonder rijbewijs , u bent vollledig aansprakelijk, mochten we dit vaststellen,

Wij hebben het recht hiervoor de auto op te halen en u heeft geen recht op restitutie , u betaalt een schadevergoeding ter hoogte van normale waarborgsom zijne 500 USD bovenop andere  kosten /tegoeden 

U bent op het hele eiland STANDAARD verzekerd = WA + inzittenden volgens voertuig  & 2de bestuurder 

Bij aangaan van huurcontract , (het versturen van het formulier wat u online invult) tekent u voor akkoord van deze voorwaarden én bepalingen 

Deed u de reservatie niet online maar ter plaatse , dan is het contract wat u ondertekent een  onderdeel van deze voorwaarden en bepalingen en gaat u  akkoord met de algemene voorwaarden bij ontvangstname van de huurauto 

de huurder  ondertekent een afgifteformulier  en daarmee gaat u  akkoord met de algemene voorwaarden voorwaarden en bepalingen hier beschrevenHet verkeer op Bonaire is best gevaarlijk, heel slechte,& donkere  wegen, dieren op de weg en andere onverzekerde ( dronken )  bestuurders ....... wees zelf uiterst voorzichtig en hou je aan de regels 

Voor de verzekering en wettelijk  is er voor alcohol & drugs een 0 tolerantie op Bonaire 

Rijdt u een dier aan ezel/geit/hond dan is de schade aan de auto  ook te uwen laste ,ook eventuele zorgen voor de dieren kunnen hoog oplopen

Indien u zich aan de verplichte snelheid houdt  kan er niets verkeerd gaan en geeft u nog de tijd/ruimte om te remmen 

Bebouwde kom =40km/uur buiten bebouwde kom 60km/uur

Er worden controles gedaan op Bonaire op drank , parkeren en snelheid !

Bij krijgen van boetes ,wegsleepkosten bij verkeerd parkeren  is de huurder verplicht deze te betalen, komen deze boetes achteraf toe , dan kijken wij na wie die periode de auto met die nummerplaat die in overtreding was huurde en sturen wij de boets door naar uw adres .

U bent verplicht deze binnen de 10 dagen na datum verzonden mail te betalen , doet u dit niet dan nemen we hierin verdere stappen , wij betalen niet uw boetes !!!   

Wij hebben het recht deze voorwaarden  en bepalingen ten alle tijde te veranderen zonder u hiervan op de hoogte te  brengen , noch u in kennis te stellen

Wij hebben het recht u een andere auto aan te bieden zonder u hiervan op de hoogte te brengen ,  dit is enkel het geval bij indien de auto die u huurde bv  niet  meer in ons wagenpark is> de reden hiertoe is dat wij zorgen voor uw veiligheid en wij het besluit namen desbetreffende auto te vervangen, of   bv een vorige verhuurder een ongeluk had/schade reed  met de wagen die u huurde en wj deze dan niet ter beschikking kunnen stellen  

U gaat hiermee akkoord bij  aangaan van een huurcontract en kan in geen enkel geval reden zijn tot anuleren of restitutie  

Onze ALL IN formule omvat

Dit is All In formule= verzekering en toeristenbelasting incl.> geen All risk formule 

De huurauto 

volgens huurauto  behalve de Ford Explorer die geschikt is voor 7 inzittenden , zijn de Trailblazers  geschikt  voor  5 personen en de Grand Vitara's voor 4 personen  waarvan  bestuurder inbegrepen  , de 2de bestuurder moet ID & rijbewijs hebben aangetoond 

Ook inbegrepen in de ALL in formule zijn de toeristenbelastingen  van 4 USD per dag

De BTW is inbegrepen = lokale ABB

1 autowasbeurt  is bij ons ook gratis als wij u de auto overhandigen ( tenzij anders overeengekomen )

én de parkeertickets vliegveld 

Heeft u een combi verhuur gekozen omdat één aansluitende periode niet meer mogelijk was dan krijgt u mogelijk auto bij wissel ongewassen en niet gestofzuigd , u hebt geen recht op korting of restitutie hiervoor .

Alle extra services waarvoor u bij andere verhuurbedrijven moet voor bijbetalen ,zoals vliegveldservice,aflever & ophaalservice bij uw verblijf , afleveren en ophalen 's avonds alsook in geval van combiverhuur ;de wissel tussenin is bij ons volledig gratis 


Bij het huren van een auto ga je akkoord met deze bepalingen en voorwaarden zodra je het online formulier vezendt 

Onze prijzen zijn de laagste van Bonaire in dezelfde klasse , doe dus geen moeite om nog korting te vragen ;-) 

Wij leveren onze auto's stipt op UW gekozen plaats /adres/tijd 

Er wordt van u verwacht dat u dan ook stipt ter plaatse bent !

Kan u niet op afspraak zijn als de auto moest geleverd worden op uw verblijfplaats ? 

Dan moeten wij hier per mail  één uur van tevoren van verwittigd worden ! 

Bent u niet STIPT of helemaal niet op afspraak zonder verwittigen  ?  Dan  betaalt u 12.50 USD per 15 minuten   (I.v.m.onze agenda wachten wij  maximum15 minuten ) 

Wij geven in geen enkel geval de auto mee aan iemand anders dan aan diegene die op het huurcontract vermeldt staan als bestuurders

Bovendien zullen WIJ  beslissen wanneer de auto opnieuw kan worden geleverd,wij zullen dan ander uur,( desnoods andere plaats )kiezen om de auto alsnog zo snel mogelijk  aan te bieden  

Is dit door onze agenda niet mogelijk op diezelfde dag dan  heeft u in geen enkel geval recht  op restitutie,u was nl niet op afspraak 

Het is ook zo dat wanneer wij ingeval een verloren rit , omdat u  niet kwam opdagen , de auto NIET wordt bijgetankt ,het benzineverbruik is dan voor u 

De auto mag alleen worden teruggeven door de persoon die hem ook in ontvangst nam ivm controle 

Wij doen  vanaf20 Mei 2019  grondige controle bij teruggeven van de auto  van binnen én van buiten !!! 

Is eventuele schade ah voertuig niet zichtbaar door het stof of vuil , dan betaalt u 500 USD  ter plaatse die we ingeval(  ná het wassen )  van geen schade zullen terugstorten 


Wij zijn niet telefonisch bereikbaar MAAR zodra u een auto in ontvangst neemt krijgt u ook ons telefoonummer welke alleen kan gebruikt worden tijdens uw huurperiode  

Stel ; iemand heeft een ongeluk gehad met een auto  of er is een probleem met een auto en kunnen we u de auto die u reserveerde niet aanbieden hierdoor ... dan heeft Bonaire Best Car Rental het recht u een andere gelijkwaardige auto af te leveren ,wij hoeven u hiervan niet te verwittigen 

Copyright

Van deze site  mag niets gecopieerd of gebruikt worden zonder toestemming 
BonaireBESTCar Rental

copyright@BonaireBestCarRental