Algemene Voorwaarden & Copyrights

Bij ons staat hier wat ook bij andere verhuurders  maar dan in kleine onleesbare en niet te verstane teksten staat 

Wij hebben de algemene huurvoorwaarden en bepalingen omgezet naar leesbare en begrijpbare taal & tekst 

Wij hebben uiterst lage prijzen en je betaalt bij ons geen waarborg

Wij doen ook niet mee aan het systeem CDW PLUS !!!

Dit is een formule waarvoor u bij onze collegas soms tussen de 5 USD en 12 USD PER DAG  extra moet betalen voor deze extra verzekering 

Dit zou een verzekering zijn tegen diefstal en vandalisme waarvoor u extra betaalt 

Er is op Bonaire (gelukkig)  geen vandalisme aan autos , en autodiefstal komt hier nooit ( zelden )voor ....

Bovendien kunnen wij  hier ,  niet nieuwe auto's,  NIET laten verzekeren hiervoor  en vult u alleen ( nog  meer ) de zakken  van de verhuurder ;-) 

MAAR dit betekent niet dat er bij ons  geen regels of voorwaarden zijn 

Leeft u de algemene voorwaarden en bepalingen niet na dan passen wij dezelfde regels als onze collega's toe , daar houden ze uw waarborg in .... 

en bij ons betaalt u ter plaatste de schadevergoeding 

Wij verhuren niet onder de leeftijd van 24 jaar 

U dient minstens 1 jaar in bezit te  zijn van rijbewijs 

Na reservatie krijgt u automatische bevestiging van de reservatie  

De reservatie is  pas geldig ná betaling  

Betaling 100% binnen de 3dagen,Zonder betaling,geen reservatie 

niet betaalde reservaties worden ná 3 dagen automatisch gewist

Zodra u onze automatische huurbevestiging ontvangt die bindend is valt u onder de huurvoorwaarden 

Een reservatie annuleren;

Vanaf goedkeuring huur tot 2 weken vóór startdag huur=50% restitutie

Annuleert u minder dan 2 weken voor startdag huur=0% restitutie

Optie nemen =niet mogelijk

Elke huurder is CDWSTANDAARD

Standaardverzekerd=bestuurder, 2de bestuurder & inzittenden

De WA (wettelijke aansprakelijkheid)  verzekering vervalt als de bestuurder niet ouder is dan 24 jaar en  niet minimaal 1 jaar een geldig rijbewijs op zak heeft

CDW dekt alleen financiële aansprakelijkheid.

BonaireBestCarRental is niet aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel als gevolg van een aanrijding of ander ongeluk en toegebracht aan passagiers (waaronder de klant en/of andere bevoegde bestuurders) die in het gehuurde voertuig vervoerd werden.

Ook bij ongelukken met dieren , ezels en geiten enz.. bent u volledig aansprakelijk en is de 750.00 USD eigen risico van toepassing .

Het eigen risico bedraagt  ten allen tijde USD 750.00 voor schade aan het  gehuurde voertuig als gevolg van een aanrijding/ongeluk veroorzaakt door de klant of een onbekende derde.

Elk ongeval, elke beschadiging , dient door een politierapport te worden vastgesteld !

Zonder een politierapport  bent u volledig  aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde voertuig  

De klant is geheel aansprakelijk voor schade aan het gehuurde voertuig indien het schadebedrag lager is dan eerdergenoemd bedrag én met een minimum van 750.00 USD 

Dit bedrag dient onmiddellijk contant te worden betaald bij constatering door de verhuurder . 

Ingeval van schade bent u verplicht de schade aan het voertuig aan de verhuurder onmiddellijk te melden én  te laten zien , u zal en kan  door de verhuurder opgeroepen u te melden mét de huurauto  op datum en tijdstip & plaats welke de verhuurder u doorgeeft.

U bent verplicht deze oproep na te komen op dag én uur welke de verhuurder u meedeelt !

Heeft u een een schade gereden met andere wagen , heeft die auto schade , dan moet ook die auto ter  bezichtiging/controle  worden aangeboden .

Tot zolang u de schade aan huurauto niet  toonde aan de verhuurder is het zonder toestemming van de verhuurder strikt verboden nog verder te rijden met de beschadigde huurauto , tot er een oplossing  door de verhuurder wordt voorgesteld. 

Verzuimt u hierin , bent u in gebreke , dan vervalt de huurovereenkoomst per direkt ,wij nemen de auto dus  onmiddellijk terug mee zonder restitutie en zullen er passende acties volgen , het eigen risico van 750 USD wordt dan onmiddelijk opeisbaar + alle andere schades vallen ten laste van de huurder +rente

Heeft  de huurder schade gereden , dan wordt er bij de afspraak voor vasstelling & controle door ons , van de schade onmiddellijk overgegaan tot inning van het eigen risico bedrag,zijnde 750.00 USD .

De  huurder is bij elk schadegeval door eigen fout of door derden verplicht een politierapport voor te leggen , heeft u dit niet dan bent u volledig aansprakelijk voor alle schade aan het  gehuurde voertuig .

De auto mag in geen enkel geval overdag noch  s'nachts  op slot worden gemaakt , er mogen geen waardevolle spullen in de auto liggen , wij zijn niet verantwoordelijk indien die ontvreemd worden.

Alleen indien een politierapport kan worden overhandigd waarin staat dat de klant geen waardevolle artikelen in het voertuig had achtergelaten , de wagen niet op slot was en de sleutel op een veilige plaats had opgeborgen, zal de klant niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het gehuurde voertuig als gevolg van diefstal van (delen van ) het voertuig vandalisme  en van inbraak. In alle andere gevallen is het eigen risico ad USD 750.00 van toepassing. Het begrip ‘waardevolle artikelen’ omvat artikelen zoals: mobiele telefoons en/of accessoires, camera’s en/of accessoires, duikersuitrusting en duikhorloges, sieraden, portefeuilles, betaalmiddelen zoals creditcards, cheques en contant geld, computers,ipads en laptops en/of accessoires, zichtbare flessen sterke drank, sigaretten, autosleutels, hotelkamersleutels,huurhuissleutels designerkleding en/of merkkleding en accessoires,enz.enz.;

Alleen indien de klant een politierapport heeft ingediend zoals genoemd , zal de klant niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het gehuurde voertuig in geval van diefstal en vandalisme . Daarom wordt de klant geadviseerd om voor het inleveren van het voertuig zelf zorgvuldig de auto op schade te controleren en zich ervan te vergewissen dat de reserveband en autogereedschap nog in de auto aanwezig zijn. Indien de klant bij het inleveren van het voertuig de klant geen tijd meer heeft om schade te melden bij de politie, zal BonaireBestCarRental toch alle schadevergoedingen van de klant vorderen tot het bedrag van het eigen risico ad USD 750.00;

Het eigen risico bedraagt USD 750.00 voor elke & alle schade toegebracht aan derden als gevolg van een aanrijding door schuld van onze  huurder .

In geval er onjuiste verklaringen zijn gegeven m.b.t. de geldigheid van het rijbewijs of als de bestuurder een rijverbod heeft, dan zal schade toegebracht aan het voertuig niet gedekt worden door de verzekering.

Heeft u ongeval en gedronken of onder invloed?

>Verzekering = 0 tolerantie 

Lekke banden /wegsleepkosten en schade aan velgen & volledig onderstel op heel het eiland zijn ten alle tijde voor de huurder

Eventuele boetes tijdens uw huurperiode zijn ten laste van de huurder bv. op stoep parkeren , bent u niet meer op het eiland dan worden die u naderhand alsnog opgestuurd & aangerekend 

Eventuele schades en de kosten;

Volgens reparatieofferte bij erkend bedrijf & dienen onmiddellijk te worden betaald

Bent u niet meer op het eiland , dan wordt de schadeofferte per mail naar u verzonden en betaalt u de kosten binnen de 8 dagen ná verzenddatum mail 

Komt u dit  niet na dan leggen wij het dossier neer bij de advocaat en valt dit automatisch onder rechtspraak  van rechtbank Bonaire en komen al de daaraan verbonden gerechtskosten ten uwen laste + rente (15%)

Bij ons betaalt u geen borg  van 500 USD en méér

maar er zijn wel gebruiksregels die bij schade en overtreding/vaststelling  neerkomen op het bedrag van een borg /casus

Onze voertuigen zijn NIET geschikt voor duik, kite & surf activiteiten of vrachtvervoer

Gebruikt u de gehuurde wagen toch voor deze activiteiten dan zal verhuurder overgaan tot schadevergoeding onmiddellijk te betalen bij teruggeven van auto of halen we de auto weg zonder verwittigen noch restitutie

Ook indien het voertuig in of vlakbij zeewater wordt gereden.

Natte kleding is NIET toegestaan , elke auto is voorzien van een sterke waterdichte bak in de koffer om snorkelspullen in op te bergen .

Zijn de stoelen / kofferbak nat of hierdoor beschadigd dan zal er worden overgegaan op schadevergoeding  onmiddellijk te betalen bij teruggeven van auto

Het is verboden te roken in de voertuigen , is dit wel het geval geweest dan wordt er overgegaan tot schadevergoeding  onmiddellijk te betalen bij teruggeven van auto

Bij vaststelling van zware overtredingen door ons of getuigen van bovenstaande  kunnen wij u vragen de auto onmiddellijk terug in te dienen  of halen we hem weg  zonder verwittiging noch restitutie +  PLUS  500 USD schadevergoeding voor niet nakomen van de Algemene Voorwaarden, dit is de waarde van een normale  borg die u bij ons niet betaald maar wel wordt toegepast in schadegevallen bovenop alle andere tegoeden of /kosten 

Honden zijn niet toegestaan ,daar staat een schadevergoeding tegenover 

De huurauto doorgeven aan derden is te strenste verboden 

Het is ten strenste verboden de auto te besturen zonder dat wij kopie van rijbewijs& kopie ID  hebben van de huurder en 2de bestuurder 

Het is ten strengste verboden iemand de auto te laten besturen indien wij geen kopie ID en kopie rijbewijs van die persoon in ons bezit hebben

Alle  schadevergoedingen bedragen bovenvermelde voorwaarden  zijn  500 USD/casus 

Verlies van autosleutel 150 USD 

De benzinetank ;

U krijgt hem 100 % VOL moet VERPLICHT  100 % vol zijn bij teruggave wagen !!!

Zo niet ;wordt 50 USD per ¼ tank aangerekend bij teruggave auto die onmiddellijk dient te worden betaalt

Dit is niet de prijs voor de benzine , maar ook onze tijd die wij moeten nemen om hem zelf te gaan tanken , hier op Bonaire is een wachtrij van 1/2 uur niet uitzonderlijk (  zo komen wij te laat op afspraak  bij volgende huurders  )

TANKEN >= Benzine  > ALLEEN BENZINE aan de gele hendel !

Lekke banden,kapotte velgen  & schade aan onderstel vd auto op het gehele eiland  zijn  altijd  voor rekening van de huurder

Te laat inleveren van de auto > wij rekenen 50 USD/H (per kwart uur verrekend ) , onmiddellijk te betalen

Indien wij meer dan  15 minuten te  laat komen op afspraak  om een auto te leveren ná u betalen wij de klant hiermee  een schadevergoeding uit voor het wachten op ons  en dat is het wachtgeld wat wij van de te laatkomer vragen 

Wij kunnen niet staan wachten als u bv. een koffer mist , of eerst feest viert met vrienden bij uw aankomst >  wij hebben nog andere aflever/ophaalafspraken ;-) graag eerst de auto innemen dus , 50 USD wachtgeld/H per kwart uur verrekend 

De uren voor afleveren en terug inleveren van de auto staan vast en kunnen niet verandert worden i.v.m onze agenda  en andere aflever /ophaalafspraken 

U krijgt een onberispelijk nette auto geleverd , onze auto’s worden tussen ELKE  huurperiode compleet gereinigd 

( Tenzij anders overeengekomen )

Was u in nationaal park en/of  is de auto erg vuil ,stond uw auto aan uw verblijf geparkeerd onder de bomen en zit hij onder van de vogelpoep , dan wordt van u verwacht dat u die op eigen kosten gaat wassen of  afspuiten met hogedruk  in het wasstation, dit MOET voor inlevering verwijderd zijn !

Zit de auto onder van de modder/poep bij teruggave  dan rekenen wij 100 USD

Bij parkeren van de auto , dag en nacht, bent u gehouden de ramen helemaal te sluiten  tegen stof en regen 

De auto's zijn geen picknick ruimtes  

Bij teruggeven van auto dient de auto helemaal leeg en netjes te zijn ; geen lege flessen ,lege blikjes, papier, etensresten schelpen , geen afval in auto , niet overal gedroogde modder op rugleuningen en binnenbekleding van de deuren  ,

Kortom er wordt verwacht een acceptabele auto terug te geven 

Is de auto heel erg vuil & vies aan binnenkant dan wordt u 100 USD aangerekend te betalen bij teruggave auto

Stel ; u bent geen automaat gewend, dan zullen wij u graag uitleggen hoe & wat

echter ;als wij u niet echt in staat achten het Nationaal park te bezoeken als bestuurder , raden wij u dit af , we zullen nooit verbieden , maar alle gevolgen & schades zijn ten uwen laste  

Hieronder  de kleine lettertjes bij de autoverhuurders > wij zetten ze hier  wél duidelijk neer 

Bezoekt u National park  dan wordt de nummerplaat  ALTIJD verplicht geregistreerd aan de ingang 

Bij bezoek aan Nationaal park zijn ALLE  schades aan de auto ten laste van de huurder

Tijdens uw bezoek aan Nationaal park bent u  volledig aansprakelijk voor  alle schades aan de auto

U bent in Nationaal park  niet verzekerd tegen schade  van gelijk welke vorm , dus ALLE  schade  in Nationaal park is  voor uw eigen rekening en dient bij vaststelling onmiddellijk te worden betaalt ,ná schaderaming, offerte  en/of reparatie van de auto , bent u niet meer op het eiland dan worden de facturen van reparatie naar uw huisadres gezonden volgens de algemene bepalingen

Ook uw wegsleepkosten  & reparatie van  lekke banden in het park  zijn voor eigen rekening

U bent op het hele eiland incl.Nationaal park  CDWSTANDAARD verzekerd =WA= inzittenden & 2de bestuurder 

Eigen risico is 750 USD 

Er dient ten alle tijden een politierapport te worden opgesteld. Zonder politierapport wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor alle  schade aan de huurauto.

Bij schade welke is veroorzaakt door een derde partij is de aansprakelijkheid afhankelijk van de derde partij: indien de derde partij niet is verzekerd of niet aansprakelijk kan worden gesteld, is de huurder volledig aansprakelijk 

Het is  Bonaire Best  Car Rental dan toegestaan om dekking te vereisen tot de kwestie is afgehandeld met de derde partij.

Bij  inname huurauto vragen wij rijbewijs & ID  van 1ste /en eventueel 2de bestuurder 

Zonder dat wij kopie van uw rijbewijs & ID in ons bezit hebben   is het niet toegestaan een auto van ons  te besturen 

Diegene op wiens naam de huurauto gehuurd werd is volledig aansprakelijk voor  de huurauto

Laat nooit iemand anders de auto besturen indien wij niet op de hoogte zijn , de 2de chauffeur moet ook rijbewijs & ID voorleggen  en door ons goedgekeurd te worden ,

Laat nooit iemand rijden zonder rijbewijs , u bent vollledig aansprakelijk, mochten we dit vaststellen,

Wij hebben het recht hiervoor de auto op te halen en u heeft geen recht op restitutie , u betaalt een schadevergoeding ter hoogte van normale waarborgsom zijne 500USD bovenop andere  kosten /tegoeden 

U bent op het hele eiland CDWSTANDAARD verzekerd =WA + inzittenden & 2de bestuurder 

Bij aangaan van huurcontract , (het versturen van het formulier wat u online invult) tekent u voor akkoord van deze voorwaarden én bepalingen 

Deed u de reservatie niet online maar ter plaatse , dan is het contract wat u ondertekent een  onderdeel van deze voorwaarden en bepalingen en gaat u hiermee akkoord 

Bij in ontvangstname van huurwagen krijgt u nog een verkorte  versie van deze algemene voorwaarden en bepalingen die we samen doornemen , die ondertekent u en daarmee gaat u nogmaals akkoord met de algemene voorwaarden voorwaarden en bepalingen hier beschreven

Het verkeer op Bonaire is best gevaarlijk, heel slechte,&donkere  wegen, dieren op de weg en andere onverzekerde  bestuurders ....... wees zelf uiterst voorzichtig en hou je aan de regels 

Voor de verzekering en wettelijk  is er voor alcohol & drugs een 0 tolerantie op Bonaire 

Rijdt u een dier aan ezel/geit/hond dan is de schade aan de auto  ook te uwen laste ,ook eventuele zorgen voor de dieren kunnen hoog oplopen

Indien u zich aan de verplichte snelheid houdt  kan er niets verkeerd gaan en geeft u nog de tijd/ruimte om te remmen 

Bebouwde kom =40km/uur buiten bebouwde kom 60km/uur

Er worden controles gedaan op Bonaire op drank , parkeren en snelheid !

Wij hebben het recht deze voorwaarden  en bepalingen ten alle tijde te veranderen zonder u hiervan op de hoogte te  brengen , noch u in kennis te stellen


Onze ALL IN formule omvat

CDW  = WA = voor inzittenden  = volgens huurauto  behalve de Ford Explorere die geschikt is voor 7 inzittenden , zijn de andere huurauto's  geschikt  voor  5 personen  waarvan 2 bestuurders inbegrepen  , de 2de bestuurder moet ID & rijbewijs hebben aangetoond 

Ook inbegrepen in de ALL in formule zijn de toeristenbelastingen  van 4 USD per dag

1 autowasbeurt  is bij ons ook gratis als wij u de auto overhandigen ( tenzij anders overeengekomen )

Heeft u een combi verhuur gekozen omdat één aansluitende periode niet meer mogelijk was dan krijgt u de auto bij wissel ongewassen en niet gestofzuigd 

Alle extra services waarvoor u bij andere verhuurbedrijven moet voor bijbetalen ,zoals vliegveldservice,aflever & ophaalservice bij uw verblijf , afleveren en ophalen 's avonds alsook in geval van combiverhuur ;de wissel tussenin is volledig gratis 

Dit is geen All risk formule 

Bij het huren van een auto ga je akkoord met deze bepalingen en voorwaarden 

Onze prijzen zijn de laagste van Bonaire in dezelfde klasse , doe dus geen moeite om nog korting te vragen ;-) 

Copyright

Van deze site  mag niets gecopieerd of gebruikt worden zonder toestemming 
Bonaire

BEST


Car Rental

Voorwaarden en bepalingen Geldig sinds  1 - 1 - 2019 

copyright@BonaireBestCarRental