Algemene Voorwaarden & Copyrights

Bonaire

BEST


Car Rental

Bij ons staat hier wat ook bij andere verhuurders is beschreven  maar bij ons niet in kleine onleesbare en niet te verstane teksten 

Wij hebben de algemene huurvoorwaarden en bepalingen omgezet naar leesbare en begrijpbare taal & tekst 

Wij hebben uiterst lage prijzen en je betaalt bij ons geen waarborg

Wij doen ook niet mee aan het  zgz.systeem CDW PLUS !!!

Dit is een formule waarvoor u bij onze collegas soms tussen de 5 USD en 12 USD PER DAG  extra moet betalen voor deze extra verzekering 

Dit zou een verzekering zijn tegen diefstal en vandalisme , lekke banden enz...enz.....waarvoor u extra betaalt 

Er is op Bonaire (gelukkig)  geen vandalisme aan auto's , en autodiefstal komt hier  zelden voor ....dus dit is écht overbodig  en onnodig uitgeven van je geld ;-) En als je  verantwoordt rijdt heb  je niet zo vlug lekke banden ;-)

Bovendien kunnen wij  hier ,  niet nieuwe auto's,  NIET CDWPLUS  laten verzekeren hiervoor  en vult u alleen ( nog  meer ) de zakken  van de verhuurder ;-) 

MAAR !  dit betekent niet dat er bij ons  geen regels of voorwaarden zijn 

Leeft u de algemene voorwaarden en bepalingen niet na dan passen wij dezelfde regels als onze collega's toe , daar houden ze uw waarborg in .... 

en bij ons betaalt u ter plaatste de schadevergoeding 

Wij verhuren niet onder de leeftijd van 24 jaar 

U dient minstens 1 jaar in bezit te  zijn van rijbewijs 

Na reservatie krijgt u automatische bevestiging van de reservatie  

De reservatie staat pas vast  ná betaling , zodra u een reservatie aan ons doorstuurt valt u onder de anulleringsbepalingen  

Betaling 100% binnen de 3dagen,Zonder betaling,geen reservatie 

Niet betaalde reservaties worden ná 5 dagen automatisch gewist

Zodra u onze automatische huurbevestiging ontvangt die bindend is valt u onder de huurvoorwaarden 

Een reservatie annuleren;

Vanaf goedkeuring huur tot 4 weken vóór startdag huur=25% restitutie

Annuleert u minder dan 4 weken voor startdag huur=0% restitutie

Optie nemen =niet mogelijk, ook niet betaald 

Elke huurder is CDWSTANDAARD verzekerd 

Standaardverzekerd=bestuurder, 2de bestuurder & inzittenden volgens toegestaan aantal personen in de huurauto 

De WA (wettelijke aansprakelijkheid)  verzekering vervalt als de bestuurder niet ouder is dan 24 jaar en  niet minimaal 1 jaar een geldig rijbewijs op zak heeft,of als de  bestuurder niet als 1ste of 2de bestuurder op huurdokument vermeld staat 

CDW dekt alleen financiële aansprakelijkheid.

BonaireBestCarRental is niet aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel als gevolg van een aanrijding of ander ongeluk en toegebracht aan passagiers (waaronder de klant en/of andere bevoegde bestuurders) die in het gehuurde voertuig vervoerd werden.

Ook bij ongelukken met dieren , ezels en geiten enz.. bent u volledig aansprakelijk en is de 500 USD eigen risico van toepassing .

Het eigen risico bedraagt  ten allen tijde USD 500.00 voor schade aan het  gehuurde voertuig als gevolg van een aanrijding/ongeluk veroorzaakt door de klant of een onbekende derde.

Elk ongeval, elke beschadiging , dient door een politierapport te worden vastgesteld !

Zonder een politierapport  bent u volledig  aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde voertuig  

De klant is geheel aansprakelijk voor schade aan het gehuurde voertuig indien het schadebedrag lager is dan eerdergenoemd bedrag én met een minimum van 500 USD 

Dit bedrag dient onmiddellijk contant te worden betaald bij constatering door de verhuurder . 

Ingeval van schade bent u verplicht de schade aan het voertuig aan de verhuurder onmiddellijk te melden én  te laten zien , u zal en kan  door de verhuurder opgeroepen u te melden mét de huurauto  op datum en tijdstip & plaats welke de verhuurder u doorgeeft.

U bent verplicht deze oproep na te komen op dag én uur welke de verhuurder u meedeelt !

Heeft u een een schade gereden met andere wagen , heeft die auto schade , dan moet ook die auto ter  bezichtiging/controle  worden aangeboden .

Tot zolang u de schade aan huurauto niet  aantoonde aan de verhuurder is het zonder toestemming van de verhuurder strikt verboden nog verder te rijden met de beschadigde huurauto , tot er een oplossing  door de verhuurder wordt voorgesteld. 

Verzuimt u hierin , bent u in gebreke , dan vervalt de huurovereenkoomst per direkt ,wij nemen de auto dus  onmiddellijk terug mee zonder restitutie en zullen er passende acties volgen , het eigen risico van 500 USD wordt dan onmiddelijk opeisbaar + alle andere schades vallen ten laste van de huurder +rente

Heeft  de huurder schade gereden , dan wordt er bij de afspraak voor vasstelling & controle door ons , van de schade onmiddellijk overgegaan tot inning van het eigen risico bedrag,zijnde 500 USD .

De  huurder is bij elk schadegeval door eigen fout of door derden verplicht een politierapport voor te leggen , heeft u dit niet dan bent u volledig aansprakelijk voor alle schade aan het  gehuurde voertuig .

De auto mag in geen enkel geval overdag noch  s'nachts  op slot worden gemaakt , er mogen geen waardevolle spullen in de auto liggen , wij zijn niet verantwoordelijk indien die ontvreemd worden.

Alleen indien een politierapport kan worden overhandigd waarin staat dat de klant geen waardevolle artikelen in het voertuig had achtergelaten , de wagen niet op slot was en de sleutel op een veilige plaats had opgeborgen, zal de klant niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het gehuurde voertuig als gevolg van diefstal van (delen van ) het voertuig vandalisme  en van inbraak. In alle andere gevallen is het eigen risico ad USD 750.00 van toepassing. Het begrip ‘waardevolle artikelen’ omvat artikelen zoals: mobiele telefoons en/of accessoires, camera’s en/of accessoires, duikersuitrusting en duikhorloges, sieraden, portefeuilles, betaalmiddelen zoals creditcards, cheques en contant geld, computers,ipads en laptops en/of accessoires, zichtbare flessen sterke drank, sigaretten, autosleutels, hotelkamersleutels,huurhuissleutels designerkleding en/of merkkleding en accessoires,enz.enz.;

Alleen indien de klant een politierapport heeft ingediend zoals genoemd , zal de klant niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het gehuurde voertuig in geval van diefstal en vandalisme . Daarom wordt de klant geadviseerd om voor het inleveren van het voertuig zelf zorgvuldig de auto op schade te controleren en zich ervan te vergewissen dat de reserveband en autogereedschap nog in de auto aanwezig zijn. Indien de klant bij het inleveren van het voertuig de klant geen tijd meer heeft om schade te melden bij de politie, zal BonaireBestCarRental toch alle schadevergoedingen van de klant vorderen tot het bedrag van het eigen risico  USD 500

Het eigen risico bedraagt USD 500 voor elke & alle schade toegebracht aan derden als gevolg van een aanrijding door schuld van onze  huurder .

In geval er onjuiste verklaringen zijn gegeven m.b.t. de geldigheid van het rijbewijs of als de bestuurder een rijverbod heeft, dan zal schade toegebracht aan het voertuig niet gedekt worden door de verzekering.

Heeft u ongeval en gedronken of onder invloed?

>Verzekering = 0 tolerantie 

Lekke banden /wegsleepkosten en schade aan velgen & volledig onderstel op heel het eiland zijn ten alle tijde voor de huurder

Eventuele boetes tijdens uw huurperiode zijn ten laste van de huurder bv. op stoep parkeren , bent u niet meer op het eiland dan worden die u naderhand alsnog opgestuurd & aangerekend 

Eventuele schades en de kosten;

Volgens reparatieofferte bij erkend bedrijf & dienen onmiddellijk te worden betaald

Bent u niet meer op het eiland , dan wordt de schadeofferte per mail naar u verzonden en betaalt u de kosten binnen de 8 dagen ná verzenddatum mail 

Komt u dit  niet na dan leggen wij het dossier neer bij de advocaat en valt dit automatisch onder rechtspraak  van rechtbank Bonaire en komen al de daaraan verbonden gerechtskosten ten uwen laste + rente (15%)

Bij ons betaalt u geen borg  van 500 USD en méér maar er zijn wel gebruiksregels die bij schade en overtreding/vaststelling  neerkomen op het bedrag van een borg /casus

Onze voertuigen zijn NIET geschikt voor duik, kite & surf activiteiten of vrachtvervoer

Gebruikt u de gehuurde wagen toch voor deze activiteiten dan zal verhuurder overgaan tot schadevergoeding onmiddellijk te betalen bij teruggeven van auto of halen we de auto weg zonder verwittigen noch restitutie

Ook indien het voertuig in of vlakbij zeewater wordt gereden.

Natte kleding is NIET toegestaan , elke auto is voorzien van een sterke waterdichte bak in de koffer om snorkelspullen in op te bergen .

Zijn de stoelen / kofferbak nat of hierdoor beschadigd dan zal er worden overgegaan op schadevergoeding  onmiddellijk te betalen bij teruggeven van auto

De auto's zijn geen picknick ruimtes , eten en drinken zijn om hygienische redenen NIET toegestaan in de auto's , bij vaststelling  hiervan gaan we over op schadevergoeding   

Strandtassen , boodschappentassen ,reiskoffers enz ....  dienen VERPLICHT in de koffer te worden geplaatst 

Indien de stoelen beschadigd of erg vuil  zijn gaan we over tot schadvergoeding 

U kan ook om hygienische redenen een strandlaken op de zittingen leggen ,

Ook in geval van kinderen en kinderstoeltjes achterin dient u de stoelen te beschermen tegen schade 

Een krasje op de auto ..... kan voorvallen, maar indien er krassen zijn van voor naar achter of erg door krassen beschadigd koetswerk dan gaan wij over tot schadevergoeding 

Het is verboden te roken in de voertuigen , is dit wel het geval geweest dan wordt er overgegaan tot schadevergoeding  onmiddellijk te betalen bij teruggeven van auto

Bij vaststelling van zware overtredingen door ons of getuigen van bovenstaande  kunnen wij u vragen de auto onmiddellijk terug in te dienen  of halen we hem weg  zonder verwittiging noch restitutie +  PLUS  500 USD schadevergoeding voor niet nakomen van de Algemene Voorwaarden, dit is de waarde van een normale  borg die u bij ons niet betaald maar wel wordt toegepast in schadegevallen bovenop alle andere tegoeden of /kosten 

Honden zijn niet toegestaan ,daar staat een schadevergoeding tegenover 

De huurauto doorgeven aan derden is te strenste verboden 

Het is ten strenste verboden de auto te besturen zonder dat wij kopie van rijbewijs& kopie ID  hebben van de huurder en 2de bestuurder 

Het is ten strengste verboden iemand de auto te laten besturen indien wij geen kopie ID en kopie rijbewijs van die persoon in ons bezit hebben

Alle  schadevergoedingen bedragen bovenvermelde voorwaarden  zijn  500 USD/casus 

Verlies van autosleutel 150 USD 

De benzinetank ;

U krijgt hem 100 % VOL moet VERPLICHT  100 % vol zijn bij teruggave wagen !!!

Zo niet ;wordt 50 USD per ¼ tank aangerekend bij teruggave auto die onmiddellijk dient te worden betaalt

Dit is niet de prijs voor de benzine , maar ook onze tijd die wij moeten nemen om hem zelf te gaan tanken , hier op Bonaire is een wachtrij van 1/2 uur niet uitzonderlijk (  zo komen wij te laat op afspraak  bij volgende huurders  )

TANKEN >= Benzine  > ALLEEN BENZINE aan de gele hendel !

Lekke banden,kapotte velgen  & schade aan onderstel vd auto op het gehele eiland  zijn  altijd  voor rekening van de huurder

Te laat inleveren van de auto > wij rekenen 50 USD/H (per kwart uur verrekend ) , onmiddellijk te betalen

Indien wij meer dan  15 minuten te  laat komen op afspraak  om een auto te leveren ná u betalen wij de klant hiermee  een schadevergoeding uit voor het wachten op ons  en dat is het wachtgeld wat wij van de te laatkomer vragen 

Wij kunnen niet staan wachten als u bv. een koffer mist , of eerst feest viert met vrienden bij uw aankomst >  wij hebben nog andere aflever/ophaalafspraken ;-) graag eerst de auto innemen dus , 50 USD wachtgeld/H>  per kwart uur verrekend 

De uren voor afleveren en terug inleveren van de auto staan vast en kunnen niet verandert worden i.v.m onze agenda  en andere aflever /ophaalafspraken 

U krijgt een onberispelijk nette auto geleverd , onze auto’s worden tussen ELKE  huurperiode compleet gereinigd 

( Tenzij anders overeengekomen )

Was u in nationaal park en/of  is de auto erg vuil ,stond uw auto aan uw verblijf geparkeerd onder de bomen en zit hij onder van de vogelpoep , dan wordt van u verwacht dat u die op eigen kosten gaat wassen of  afspuiten met hogedruk  in het wasstation, dit MOET voor inlevering verwijderd zijn !

Zit de auto onder van de modder/poep bij teruggave  dan rekenen wij 100 USD

Bij parkeren van de auto , dag en nacht, bent u gehouden VERPLICHT  de ramen helemaal te sluiten  tegen stof en regen 

De auto's zijn geen picknick ruimtes , eten en drinken zijn om hygienische redenen NIET toegestaan in de auto's 

Bij teruggeven van auto dient de auto helemaal leeg en netjes te zijn ; geen lege flessen ,lege blikjes, papier, etensresten schelpen , geen afval in auto , niet overal gedroogde modder op rugleuningen en binnenbekleding van de deuren  ,

Kortom er wordt verwacht een acceptabele auto terug te geven 

Is de auto heel erg vuil & vies aan binnenkant dan wordt u 100 USD aangerekend te betalen bij teruggave auto

Stel ; u bent geen automaat gewend, dan zullen wij u graag uitleggen hoe & wat

Echter ;als wij u niet echt in staat achten het Nationaal park te bezoeken als bestuurder , raden wij u dit af , we zullen nooit verbieden , maar alle gevolgen & schades zijn ten uwen laste  

Hieronder  de kleine lettertjes bij de autoverhuurders > wij zetten ze hier  wél duidelijk neer 

Bezoekt u National park  dan wordt de nummerplaat  ALTIJD verplicht geregistreerd aan de ingang 

Tijdens uw bezoek aan Nationaal park bent u  volledig aansprakelijk voor  alle schades aan de auto

U bent in Nationaal park  niet verzekerd tegen schade  van gelijk welke vorm , dus ALLE  schade  in Nationaal park is  voor uw eigen rekening en dient bij vaststelling onmiddellijk te worden betaalt ,ná schaderaming, offerte  en/of reparatie van de auto , bent u niet meer op het eiland dan worden de facturen van reparatie naar uw huisadres gezonden volgens de algemene bepalingen

Ook uw wegsleepkosten  & reparatie van  lekke banden in het park  zijn voor eigen rekening

U bent op het hele eiland incl.Nationaal park  CDWSTANDAARD verzekerd =WA= inzittenden & 2de bestuurder 

Eigen risico is 500 USD 

Er dient ten alle tijden een politierapport te worden opgesteld.

Zonder politierapport wordt de huurder volledig aansprakelijk gesteld voor alle  schade aan de huurauto.

Bij schade welke is veroorzaakt door een derde partij is de aansprakelijkheid afhankelijk van de derde partij: indien de derde partij niet is verzekerd of niet aansprakelijk kan worden gesteld, is de huurder volledig aansprakelijk 

Het is  Bonaire Best  Car Rental dan toegestaan om dekking te vereisen tot de kwestie is afgehandeld met de derde partij.

Bij  inname huurauto vragen wij rijbewijs & ID  van 1ste /en eventueel 2de bestuurder 

Zonder dat wij kopie van uw rijbewijs & ID in ons bezit hebben   is het niet toegestaan een auto van ons  te besturen 

Diegene op wiens naam de huurauto gehuurd werd is volledig aansprakelijk voor  de huurauto

Wij leveren ook alleen de auto af aan de personen vermeldt op het reservatieformulier 

Laat nooit iemand anders de auto besturen indien wij niet op de hoogte zijn , de 2de chauffeur moet ook rijbewijs & ID voorleggen  en door ons goedgekeurd te worden ,

Laat nooit iemand rijden zonder rijbewijs , u bent vollledig aansprakelijk, mochten we dit vaststellen,

Wij hebben het recht hiervoor de auto op te halen en u heeft geen recht op restitutie , u betaalt een schadevergoeding ter hoogte van normale waarborgsom zijne 500 USD bovenop andere  kosten /tegoeden 

U bent op het hele eiland CDWSTANDAARD verzekerd = WA + inzittenden volgens voertuig  & 2de bestuurder 

Bij aangaan van huurcontract , (het versturen van het formulier wat u online invult) tekent u voor akkoord van deze voorwaarden én bepalingen 

Deed u de reservatie niet online maar ter plaatse , dan is het contract wat u ondertekent een  onderdeel van deze voorwaarden en bepalingen en gaat u  akkoord met de algemene voorwaarden 

Bij in ontvangstname van huurwagen krijgt u nog een verkorte  versie van deze algemene voorwaarden en bepalingen die we samen doornemen , die ondertekent u en daarmee gaat u nogmaals akkoord met de algemene voorwaarden voorwaarden en bepalingen hier beschreven

Het verkeer op Bonaire is best gevaarlijk, heel slechte,& donkere  wegen, dieren op de weg en andere onverzekerde ( dronken )  bestuurders ....... wees zelf uiterst voorzichtig en hou je aan de regels 

Voor de verzekering en wettelijk  is er voor alcohol & drugs een 0 tolerantie op Bonaire 

Rijdt u een dier aan ezel/geit/hond dan is de schade aan de auto  ook te uwen laste ,ook eventuele zorgen voor de dieren kunnen hoog oplopen

Indien u zich aan de verplichte snelheid houdt  kan er niets verkeerd gaan en geeft u nog de tijd/ruimte om te remmen 

Bebouwde kom =40km/uur buiten bebouwde kom 60km/uur

Er worden controles gedaan op Bonaire op drank , parkeren en snelheid !

Bij krijgen van boetes ,wegsleepkosten bij verkeerd parkeren  is de huurder verplicht deze te betalen, komen deze boetes achteraf toe , dan kijken wij na wie die periode de auto met die nummerplaat die in overtreding was huurde en sturen wij de boets door naar uw adres .

U bent verplicht deze binnen de 10 dagen na datum verzonden mail te betalen , doet u dit niet dan nemen we hierin verdere stappen , wij betalen niet uw boetes !!!   

Wij hebben het recht deze voorwaarden  en bepalingen ten alle tijde te veranderen zonder u hiervan op de hoogte te  brengen , noch u in kennis te stellen

Wij hebben het recht u een andere auto aan te bieden zonder u hiervan op de hoogte te brengen ,  dit is enkel het geval bij indien de auto die u huurde bv  niet  meer in ons wagenpark is> de reden hiertoe is dat wij zorgen voor uw veiligheid en wij het besluit namen desbetreffende auto te vervangen, of   bv een vorige verhuurder een ongeluk had/schade reed  met de wagen die u huurde en wj deze dan niet ter beschikking kunnen stellen  

U gaat hiermee akkoord bij  aangaan van een huurcontract en kan in geen enkel geval reden zijn tot anuleren of restitutie  

Onze ALL IN formule omvat

CDW  = WA = voor inzittenden  = volgens huurauto  behalve de Ford Explorere die geschikt is voor 7 inzittenden , zijn de andere huurauto's  geschikt  voor  5 personen  waarvan 2 bestuurders inbegrepen  , de 2de bestuurder moet ID & rijbewijs hebben aangetoond 

Ook inbegrepen in de ALL in formule zijn de toeristenbelastingen  van 4 USD per dag

1 autowasbeurt  is bij ons ook gratis als wij u de auto overhandigen ( tenzij anders overeengekomen )

Heeft u een combi verhuur gekozen omdat één aansluitende periode niet meer mogelijk was dan krijgt u mogelijk auto bij wissel ongewassen en niet gestofzuigd , u hebt geen recht op korting of restitutie hiervoor .

Alle extra services waarvoor u bij andere verhuurbedrijven moet voor bijbetalen ,zoals vliegveldservice,aflever & ophaalservice bij uw verblijf , afleveren en ophalen 's avonds alsook in geval van combiverhuur ;de wissel tussenin is bij ons volledig gratis 

Dit is All In formule= verzekering en toeristenbelasting incl.> geen All risk formule 

Bij het huren van een auto ga je akkoord met deze bepalingen en voorwaarden 

Onze prijzen zijn de laagste van Bonaire in dezelfde klasse , doe dus geen moeite om nog korting te vragen ;-) 

Wij leveren onze auto's stipt op UW gekozen plaats /adres/tijd 

Er wordt van u verwacht dat u dan ook stipt ter plaatse bent !

Kan u niet op afspraak zijn als de auto moest geleverd worden op uw verblijfplaats ? 

Dan moeten wij hier per mail  één uur van tevoren van verwittigd worden ! 

Bent u niet STIPT of helemaal niet op afspraak zonder verwittigen  ?  Dan  betaalt u 50 USD   (I.v.m.onze agenda wachten wij 15 minuten ) 

Wij geven in geen enkel geval de auto mee aan iemand anders dan aan diegene die op het huurcontract vermeldt staan als bestuurders

Bovendien zullen WIJ  beslissen wanneer de auto opnieuw kan worden geleverd,wij zullen dan ander uur,( desnoods andere plaats )kiezen om de auto alsnog zo snel mogelijk  aan te bieden  

Is dit door onze agenda niet mogelijk op diezelfde dag dan  heeft u in geen enkel geval recht  op restitutie,u was nl niet op afspraak 

Het is ook zo dat wanneer wij ingeval een verloren rit , omdat u  niet kwam opdagen , de auto NIET wordt bijgetankt ,het benzineverbruik is dan voor u 

De auto mag alleen worden teruggeven door de persoon die hem ook in ontvangst nam

Wij zijn niet telefonisch bereikbaar MAAR zodra u een auto in ontvangst neemt krijgt u ook ons telefoonummer welke alleen kan gebruikt worden tijdens uw huurperiode  

Stel ; iemand heeft een ongeluk gehad met een auto  of er is een probleem met een auto en kunnen we u de auto die u reserveerde niet aanbieden hierdoor ... dan heeft Bonaire Best Car Rental het recht u een andere gelijkwaardige auto af te leveren ,wij hoeven u hiervan niet te verwittigen 

Copyright

Van deze site  mag niets gecopieerd of gebruikt worden zonder toestemming 








copyright@BonaireBestCarRental

Wij willen graag inlichten dat Bonaire Best Car Rental GEEN gebruik maakt van de INGEBOUWDE GPS/TRACK/(& mobieltjes)  systemen.

Dit is een ingebouwd systeem waarmee de verhuurder overal zijn auto's/huurders kan volgen 24/7 
Wij stellen de privacy van onze huurders 100 % op prijs 
Wij volgen onze auto's niet ! Wij volgen u NIET ! 
UW PRIVACY IS BIJ ONS 100 % GEGARANDEERD